• head_banner_01
  • head_banner_02

NISSAN üçin ABS tigir tizligi, 47900-JN00A

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS2429
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, VISA, MasterCard, Western Union, T / T, başgalar
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

 

HAKYKY Çep

NISSAN ATEANA 3.5,2.5 (2008 / 06- /)
NISSAN MAXIMAV 3.5,2.5 (2008 / 07- /)

ABS NOWDIP IŞLE?? R?
ABS köp sanly klapan we nasos, şeýle hem gaty tormoz wagtynda tekeriň gysylmagyna gözegçilik etmek we tormoz basyşyna gözegçilik etmek üçin her tigirde oturdylan datçikleri ulanýar.ABS-nyň amaly ulanylyşynyň mysaly:
Iki zolakly ýolda orta ulagda we öňüňizdäki awtoulagyň arasynda ýeterlik ýer bilen sürýärsiňiz.
Birden traffik togtadylýar we tormozy basmaga mejbur bolýarsyňyz.ABS bolmadyk awtoulaglarda tormozlar gulplanyp, ulagyň gözegçiligini ýitirip, heläkçilige sebäp bolup biler.
ABS bilen ulgam, aýagyňyz tormoz pedalynda galýança ulgam tormozlary sekuntda ýüzlerçe gezek awtomatiki usulda sorýar.
Bu size bökmekden saklaýar we köplenç ulagy doly we ygtybarly duralga getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň