• head_banner_01
  • head_banner_02

BMW üçin 12141739891 12141734813 üçin “Auto Camshaft” pozisiýa datçigi

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-CMP1105
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

BMW 3 COMPACT (1994/03 - 2000/08)

BMW Z3 (1995/10 - 2003/01)

KAMSHAFT WE CRANKSHAFT SENSORLARYNYIF DÜZGÜNLERI N WHDIP?
Zal effekt datçikleri tigir, krank mil ýa-da kamsa ýaly aýlanýan obýektiň tizligini ölçemek üçin awtoulag programmalarynda köplenç ulanylýar.Zal effekt datçikleri hapa, palçyk, suwa we poslara garşy durmak bilen birlikde, ähli tizlik aralygyndaky takyklygy üçin saýlanýar.Bular sanly (A / D) signal inwertoryna meňzeş bir stasionar hemişelik magnitden we ýarymgeçirijiden gurlupdyr.A / D inwertory, hereketlendirijiniň kamerasynyň ýa-da krank miliniň datçiginiň ýagdaýyny kesgitlemek üçin ulagyň elektron dolandyryşlary bilen düşündirilýän kwadrat tolkunly elektrik signalyny öndürýär.
Üýtgeýän göwünsizlik datçigi, hemişelik magnitden we polýus böleklerinden ybarat analog signal döredýän datçikdir.Ses halkasynyň ýa-da relýuktor tigiriň demir dykyzlygy datçigiň ujundan geçip barýarka, signal emele gelýär we sogan daşlaşanda aşak gaçýar.Signalyň güýji datçigiň ses halkasyna tizligi we ýakynlygy bilen ýokarlanýar.
Magnitoristiki datçik, mehaniki hereketi elektrik signalyna öwürmek üçin magnit meýdanyny ulanýan enjamdyr.Işlemek üçin güýç çeşmesini talap edýär.Sensoryň bu görnüşi, takyklygy we elektromagnit päsgelçiligine (EMI) garşylygy sebäpli CMP, CKP, ABS we ruluň tizlik datçiklerinde bolýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň