• head_banner_01
  • head_banner_02

HYUNDAI / KIA üçin MAF köpçülikleýin howa akymynyň datçigi, 0280218126 28164-26700

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-MAF1719
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

HYUNDAI / KIA üçin MAF köpçülikleýin howa akymynyň datçigi, 0280218126 28164-26700

Köpçülikleýin howa akymynyň datçigi näme?Arassalamalymy?
Köpçülikleýin howa akymynyň datçigi (MAF datçigi) motoryňyzyň içindäki motoryň näçeräk howa girýändigini awtoulagyňyzyň kompýuterine (ECU diýlip atlandyrylýar) tehnologiýanyň bir bölegi.Bu, motoryňyzyň işleýşini kadalaşdyrmaga we motoryňyzy iň oňat ýagdaýda saklamagy üçin howa kabul ediş mukdaryny üýtgetmäge mümkinçilik berýänligi üçin möhümdir.Howa kabul ediş ulgamyny burnumyz we öýkenimiz diýip pikir ediň, köpçülikleýin howa akymynyň datçigi bolsa oturanymyzda ýa-da maşk edenimizde dem alşymyza gözegçilik edýän beýnimiz bilen deňdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň