• head_banner_01
  • head_banner_02

NISSAN 22680-7F405 0281002594 üçin MAF köpçülikleýin howa akymynyň datçigi

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-MAF1257
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

NISSAN TERRANO II 3.0 DI , 4WD 2005

Awtoulagyňyzyň köpçülikleýin howa akymy datçigi hapalananda näme bolýar?
Belki-de, muny duýman bilersiňiz, ýöne awtoulagyňyzyň dwigateli takmynan ýa-da birden saklananda, muny ilkinji gezek başdan geçiren bolmagyňyz mümkin.Hapalanan köpçülikleýin howa akymynyň datçigi motoryň kompýuterine nädogry howa akymy maglumatlary iberer.Kompýuter maglumat ýetmezçiligi sebäpli howa akymynyň mukdaryny nädogry hasaplar we ýangyjyň gaty az bolmagyny üpjün eder, işsiz bolar we käwagt motory saklar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň