• head_banner_01
  • head_banner_02

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi, 23251401

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS1649
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

 

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi, 23251401

ABS, esasanam durnuklylygy gözegçilik etmek bilen bilelikde işlese, ömri halas edýär.Her ýyl tygşytlanan sany belli däl, ýöne iň bolmanda sürüjiler üçin heläkçiligiň agyrlygynyň azalmagy ähtimal.
Awtoulagyňyzyň ABS ulgamy diýseň möhümdir, sebäbi çekişini dowam etdirip, mümkin boldugyça tormozlamaga mümkinçilik berýär.Her gün ABS-ni görmersiňiz, ýöne gyssagly ýagdaýa düşseňiz, heläkçiligiň öňüni almaga kömek edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň