• head_banner_01
  • head_banner_02

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi datçigi, 90871673

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS1651
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi datçigi, 90871673

ABS Tormoz ulgamyňyz: takyk näme edýär?

Süýşüp duran ýerlerde sürmegi öwrenenimizde, köpümize skidka girmezlik üçin tormozlary sokmalydygymyzy öwretdiler.Elbetde, öň ABS tormoz ulgamy adaty zatdy.Döwrebap anti-gulp tormoz ulgamy (ABS) 1970-nji ýyllarda oýlanyp tapyldy we köp modellerde standart, bu howpsuzlyk aýratynlygy bolmazdan henizem köp modeli tapyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň