• head_banner_01
  • head_banner_02

KIA / HYUNDAI üçin ABS tigir tizligi datçigi, 95626-4A200

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS2128
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

 

Yzky hukuk

HYUNDAI H-1 / STAREX (1997/06 - /)
HYUNDAI H-1 BOX (1997/10 - 2007/12)
HYUNDAI H-1 PLATFORMASY / CHASSIS (2000/06 - 2005/10)

IŞLERINI NOWDIP BIL?? RIS?
Islendik ulgam ýaly, ABS-iň garaşylyşy ýaly ýerine ýetirilýändigine göz ýetirmek üçin yzygiderli barlanmalydyr.Bagtymyza, ulagyňyz her gezek tutaşdyrylanda öz-özüni barlaýar.Kompýuter ulgamy derrew barlaýar we hemme zat gowy bolsa, size habar berilmez.
Dolandyryş panelinde duýduryş çyrasy görnüşindäki habarnamanyň esasy görkezilende ulgamyň näsazlygy ýüze çykýar.Adatça, kompýuter bir klapan ýa-da gidrawlik nasosyň işlemeýändigini anyklasa, yşyklandyrylýar.Bu, ulagyňyzy sürüp bilmejekdigiňizi aňlatmaýar.Başararsyňyz, ýöne awtoulagyňyza üstünlikli hyzmat edilýänçä tormoz kömeginiň elýeterli däldigine düşünmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň